Timo Malmi

Rakkaus, Kaipaus & Sota
Perust. 1948

MIMESIS Art, Architecture and Design at the University of Tampere

TaY 2009 * ISBN: 978-951-44-7646-4

MIMESIS Art, Architecture and Design at the University of Tampere  -kansi

Timo Malmi yliopiston MIMESIS- taidekirjassa pohtii myös yliopiston henkeä. Yliopiston sanotaan ennen tuoksuneen kirjojen pölylle ja nyt rahalle.  Timo Malmi etsii yliopiston juuria ja luulee löytäneensä. Tekijä vastaa myös kysymykseen miksi kirja on kirjoitettu.

Tampereen akatemian henki

Keskustakampus kantaa mukanaan Tampereen synnyn henkeä, voimakasta muutosta, joka on sysännyt liikkeelle koko modernin Suomen hahmottumisen. Jäämassat jyräsivät 10 000 vuotta sitten moreenin harjut muotoonsa, sulamisve-det puhkaisivat Kalevankankaan-Pyynikin harjujonon. Suomen oma tila maapallol-la alkoi hahmottua. Tammerkosken partaalle avautui paikka kaupungille, jonka ytimeen kohosivat kansainväliset ja kotimaiset teollisuuslaitokset. Tampere sijait-see kahden järven välissä, joita yhdistää Tammerkoski.

Uuden yhteiskunnan synnytyspoltot koettiin vuoden 1918 sodassa, jota käytiin yliopiston ympäristössä. Sääty- ja luokkayhteiskunnat kaatuivat, Suomen valtio itsenäistyi. Avautui tie, jolla länsimaisen hyvinvointivaltion ensimmäiset askeleet voitiin ottaa.

Tampereen yliopistosta tuli uuden Suomen takuumies. Sen vahvuudeksi nousi yhteiskuntatieteellinen tutkimus, jonka henki on versonut lähes sadan vuoden aikana muillekin tieteenaloille.

Yliopiston taide – arkkitehtuuri, kuvataide, kirjallisuus – avaavat koettavaksemme menneiden sukupolvien hiljaiset elämykset. Yliopiston tieteellinen ja opetukselli-nen profiili on paikkansa hengen näköinen. Taidekirja antaa mahdollisuuden nähdä yliopisto esteettisenä kokemuksena ja kurkottaa arjen yläpuolelle.